už patiektą žemės ūkio produkciją apskaičiuota pinigų suma

už patiektą žemės ūkio produkciją apskaičiuota pinigų suma
už patiektą žemės ūkio produkciją apskaičiuota pinigų suma statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Pinigų suma, apskaičiuota pagal sutartą kainą, atsižvelgiant į patiektos žemės ūkio produkcijos kokybę, atsiskaitymo terminą, priemoką už pagrindinius kokybės reikalavimus viršijančią žemės ūkio produkciją, nuoskaitą už šios produkcijos kokybės pagerinimą iki atitikties nustatytiems kokybės reikalavimams ir kitas žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445563&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. amount calculated for agricultural products sold rus. подсчитана денежная сумма за поставленную сельскохозяйственную продукцию ryšiai: susijęs terminasžemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis susijęs terminasžemės ūkio produkcija šaltinis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 38-1837)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • už patiektą žemės ūkio produkciją mokėtina pinigų suma — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Už patiektą žemės ūkio produkciją apskaičiuota pinigų suma, kuri turėjo būti sumokėta per teisės aktuose ar žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą terminą …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio produkcijos įkainojimo trukmė — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Laikotarpis, per kurį nustatoma patiektos žemės ūkio produkcijos kokybė ir pagal jos rodiklius apskaičiuojama pinigų suma. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • period for evolution and price setting for agricultural products — žemės ūkio produkcijos įkainojimo trukmė statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Laikotarpis, per kurį nustatoma patiektos žemės ūkio produkcijos kokybė ir pagal jos rodiklius apskaičiuojama pinigų suma. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • продолжительность оценки сельскохозяйственной продукции — žemės ūkio produkcijos įkainojimo trukmė statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Laikotarpis, per kurį nustatoma patiektos žemės ūkio produkcijos kokybė ir pagal jos rodiklius apskaičiuojama pinigų suma. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • amount due — už patiektą žemės ūkio produkciją mokėtina pinigų suma statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Už patiektą žemės ūkio produkciją apskaičiuota pinigų suma, kuri turėjo būti sumokėta per teisės aktuose ar žemės ūkio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • amount due for payment — už patiektą žemės ūkio produkciją mokėtina pinigų suma statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Už patiektą žemės ūkio produkciją apskaičiuota pinigų suma, kuri turėjo būti sumokėta per teisės aktuose ar žemės ūkio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • fälliger Betrag — už patiektą žemės ūkio produkciją mokėtina pinigų suma statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Už patiektą žemės ūkio produkciją apskaičiuota pinigų suma, kuri turėjo būti sumokėta per teisės aktuose ar žemės ūkio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • montant dû — už patiektą žemės ūkio produkciją mokėtina pinigų suma statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Už patiektą žemės ūkio produkciją apskaičiuota pinigų suma, kuri turėjo būti sumokėta per teisės aktuose ar žemės ūkio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • принадлежащая платить денежная сумма — už patiektą žemės ūkio produkciją mokėtina pinigų suma statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Už patiektą žemės ūkio produkciją apskaičiuota pinigų suma, kuri turėjo būti sumokėta per teisės aktuose ar žemės ūkio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • amount calculated for agricultural products sold — už patiektą žemės ūkio produkciją apskaičiuota pinigų suma statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Pinigų suma, apskaičiuota pagal sutartą kainą, atsižvelgiant į patiektos žemės ūkio produkcijos kokybę, atsiskaitymo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”